M...

Per’s Kjøkken etterlever myndighetenes krav, og har kvalitetssikret alle ledd i produksjonsprosessen ved hjelp av HACCP. Dette innebærer en risikovurdering med tanke på allergener og biologiske, fysiske, kjemiske farer som kan oppstå. Vi har etablert rutiner gjennom hele verdikjeden som sikrer at våre produkter er trygge for sluttbruker og holder en stabil kvalitet. Ved Per’s Kjøkken er det ansatt en næringsmiddelteknolog i kvalitetslederstilling.

Eksempler på rutiner som sikrer trygg mat:

· Stikkprøvekontroll av sluttprodukt:

— Holdbarhet

— Kjemisk sammensetning

— Mikrobiologi (produktene skal ikke inneholde sykdomsfremkallende bakterier)

· Kontroll av renhold

· Kalibrering og kontroll av måleutstyr

· Behandling av avvik og reklamasjoner

· System for sporing av produkter og råvarer

· Hygieneopplæring av ansatte

· Rutiner for sikring mot kryssforurensning

· Sikring mot skadedyr

· Rutiner for vedlikehold

Go Top