MILJØFYRTÅRN SERTIFISERING

Pers Kjøkken AS er en miljøfyrtårn bedrift! Vår virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.
Det er ett omfattende HMS arbeide som er utført for å nå kravene som er definert. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret - og miljøpåvirkningene våre på alvor, og av den grunn henvender vi oss nå til dere med en oppfordring om at også dere dokumenterer deres miljøinnsats ved at dere miljøsertifiserer deres virksomhet. Miljøfyrtårn er et slikt miljøsertifisering, godkjent for anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med f.eks. den internasjonale ISO 14001.
Vi er stolte over at vi bidrar til ett bedre miljø og håper våre gode kunder setter pris på dette.

Innspill til klima- og miljøarbeidet

Pers Kjøkken AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Pers Kjøkken AS?
Send gjerne forslag til post@perskjokken.no

Per’s Kjøkken etterlever myndighetenes krav, og har kvalitetssikret alle ledd i produksjonsprosessen ved hjelp av HACCP. Dette innebærer en risikovurdering med tanke på allergener og biologiske, fysiske, kjemiske farer som kan oppstå. Vi har etablert rutiner gjennom hele verdikjeden som sikrer at våre produkter er trygge for sluttbruker og holder en stabil kvalitet. Ved Per’s Kjøkken er det ansatt en næringsmiddelteknolog i kvalitetssjefstilling.

Eksempler på rutiner som sikrer trygg mat:

· Stikkprøvekontroll av sluttprodukt:

— Holdbarhet

— Kjemisk sammensetning

— Mikrobiologi (produktene skal ikke inneholde sykdomsfremkallende bakterier)

· Kontroll av renhold

· Kalibrering og kontroll av måleutstyr

· Behandling av avvik og reklamasjoner

· System for sporing av produkter og råvarer

· Hygieneopplæring av ansatte

· Rutiner for sikring mot kryssforurensning

· Sikring mot skadedyr

· Rutiner for vedlikehold